Miami Shines

Rejyon Metwopolitèn pi gwo Miami se sinonim dinamis ak enèji. E nou tout bezwen yon ti kras nan tou de bagay sa yo. Sa gen ladan tou vibrasyon pozitif ki afime lavi, plen optimis, epi atitid kapab-fè moun nou yo ak vil nou an genyen an.

Se yon kote solèy leve ak solèy kouche reyone menm jan, kote lè cafecito a fè apremidi nou yo pi vibran, ak kote limyè lalin nan syèl la fè lannwit lan briye.

Se konsa nou klere chak grenn jou nan ane a. Epi se bèl atitid, solèy klere sa a ki anvayi tout bagay, tout kote, ak tout moun ki vin nan destinasyon nou an.

Epi l ap tann ou. Pare pou ou eksplore, dekouvri epi jwi.

Nou kanpe bò kote w, pandan ou ap kanpe tann.

Kidonk, vin klere avèk nou... nou menm tout avantirye, moun ki renmen al nan plaj, moun ki renmen bon manje, fanatik mizik, moun k ap chèche kilti, ak amatè travay atistik yo.

Annou klere.

Fè nou konnen ki jan Rejyon Metwopolitèn Miami an klere kèlkeswa kote ou ye a - pataje eksperyans ou sou rezo sosyo yo ak tag #MiamiShines

 

#miamiandmiamibeach #foundinmiami

Vin sosyal avèk nou

Hover or tap on the photos below for links to learn more about how to experience them yourself.